1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍ വിവാഹം: എറണാകുളത്ത് പിആര്‍ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

റണാകുളത്ത് ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ ഫേമില്‍ പിആര്‍ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് പുനര്‍ വിവാഹത്തിനായിഅനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 46 വയസ്, 175 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. വെളുത്ത നിറം, ബിഎ ബിരുദ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡിപ്ലോമ. വിദേശത്തോ സ്വദേശത്തോ ജോലി ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
07828621379, or 0091 9946788844, 0091 9526883568 (WhatsApp)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category