1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എംഫാം ഗ്രാജുവേറ്റായ ക്‌നാനായ യുവതിയ്ക്ക് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ക്‌നാനായ കുടുംബത്തിലെ എംഫാം ഗ്രാജുവേറ്റായ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 29 വയസ്. പ്രൊഫഷണല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കുടുംബത്തിലെ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും യുകെ ബിരുദധാരികളെയും യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവാക്കളെയും പരിഗണിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെടുക: 00447576853407 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category