1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ പിആര്‍ നേടിയിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂരിലെ ഫാദര്‍ മുള്ളര്‍ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഹൗസര്‍ജന്‍സി ചെയ്യുന്ന സീറോ മലബാര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

എംബിബിഎസ് പഠനത്തിനു ശേഷം മാംഗ്ലൂരിലെ ഫാദര്‍ മുള്ളര്‍ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഹൗസര്‍ജന്‍സി ചെയ്യുന്ന സീറോ മലബാര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് യുകെയിലെ കാത്തലിക് യുവാക്കളില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു. 23 വയസ്, വെളുത്ത നിറം, യുകെയില്‍ പിആര്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാവ് യുകെ സിറ്റിസണാണ്. യുകെയില്‍ തന്നെയാണ് സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 07528177358

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category