1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

സിനായ് വോയ്‌സ് ഒരുക്കുന്ന സംഗീത സായാഹ്നം ഈമാസം 22ന് വൈകുന്നേരം നടക്കും

Britishmalayali
kz´wteJI³

സിനായ് വോയ്‌സ് ഒരുക്കുന്ന സംഗീത സായാഹ്നം ഈമാസം 22ന് ബാത്തില്‍ നടക്കും. വൈകുന്നേരം 5.30 മുതല്‍ 8.30 വരെ സിനായ് വോയ്‌സ് സ്വിന്‍ഡണ്‍ ടീം അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ ലൈവ് മ്യൂസിക് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്രസ്തുത മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
Oldfield School, Kelston Road, BA1 7NZ
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
Pr. Digol Looyis - 07877847727


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category