1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

കേരളത്തിന്റെ പുനസൃഷ്ടിയ്ക്കായി ലീഡ്‌സ് മലയാളീ അസോസിയേഷന്റെ കൈത്താങ്ങ്; ഓണാഘോഷം റദ്ദാക്കി സ്വരൂപിച്ച മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നല്കി

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുരിതത്തില്‍ നിന്നും കരകയറുന്ന നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങല്ക്കും ഒരു കൈത്താങ്ങായി അവരുടെ ദുഖത്തില്‍ പങ്ക്‌ചേര്‍ന്ന് കേരളത്തിന്റെ പുനസഷ്ടിയ്ക്കായി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡേയും ഓണാഘോഷങ്ങളും ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത് സ്വരൂപിച്ച മുന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിദാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലീഡ്‌സ് മലയാളീ അസോസിയേഷന്‍ സംഭാവന ചെയ്തു. കേരളത്തിലേക്ക് സംഭാവന നല്കി സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ഭാരവാഹികള്‍ നന്ദി അറിയിച്ചു.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category