1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ എന്‍ജിനീയറായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുബായില്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ സെയില്‍സ് എന്‍ജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന്, യൂകെ, യൂറോപ്പ്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 26 വയസ്.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക- +971 -528395577, +91 -9847680231[email protected]
 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category