1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സായി എന്‍എച്ച്എസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാര്‍ത്തോമ്മ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സായി എന്‍എച്ച്എസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാര്‍ത്തോമ്മ യുവതി(വയസ്സ് 26, ഉയരം - 163 സെമീ, ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസണ്‍)ക്ക് യുകെയിലോ നാട്ടിലോ ജോലിയുള്ള ഐടി പ്രഫഷണല്‍സ്, ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്, ദന്തിസ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംങ്ങ് മേഖലയിലുള്ള യുവാക്കള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
സൈമണ്‍ (യുകെ) - 07846595605, സെമണ്‍ (യുകെ) - 01444228050

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category