1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ (എംടെക്) ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ (എംടെക്) ആയി ജോലി നോക്കുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് ദൈവഭയമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. (പാലാ)  രൂപത, 25 വയസ്, UK , Ireland  എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ആലോചനകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07404238983 / 07708234093

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category