1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

എറണാകുളത്ത് ലേക്ക് ഷോര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനു അടുത്തായി രണ്ട് ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വില്‍പ്പനക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

കൊച്ചി - എറണാകുളത്ത് വൈറ്റിലയില്‍ നിന്നും ആറുകിലോമീറ്റര്‍ അകലെ - ലേക്ക് ഷോര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനു അടുത്തായി (പനങ്ങാട് ) മുന്‍വശം ടാര്‍ റോഡ് ഉള്ളതുമായ രണ്ട് ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വില്‍പ്പനക്ക്. ഫ്‌ലാറ്റ്, വില്ല, ഫാം ഹൗസ് മുതലായവക്ക് ഉത്തമം. തികച്ചും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം. സെന്റിന് ആറുലക്ഷം (negotiable).

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
00919846089176 (whatsApp and mobile), 00918714835245 (mobile), 00919633909339 (whatsApp).

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam