1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

ഒരാള്‍ മാത്രം

Britishmalayali
രശ്മി പ്രകാശ്

നിയെന്റെ പ്രണയകാലം

തുടങ്ങുകയാണ്.

തളിരിലകള്‍ നിറഞ്ഞ
ചില്ലകളിലൂടെ.          

യുഗങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം
പിറക്കാനിരിക്കുന്ന
വര്‍ഷക്കാലത്തെ
പ്രണയിക്കണം.

നീ പിന്നിട്ട വഴികളിലെ
മണല്‍പ്പാടുകളെ
പ്രണയജ്വാലയാല്‍
തിരഞ്ഞുപിടിയ്ക്കണം.

സൂര്യന്‍ കത്തുന്ന പകലില്‍
ഒരു റാന്തലുമായി,
നീയെന്ന എന്റെ
പ്രണയത്തെ കണ്ടെത്തണം.

അപൂര്‍വങ്ങളില്‍
അപൂര്‍വമായ ഈ
സംഗമത്തില്‍ ഗന്ധര്‍വന്മാര്‍
ദേവരാഗങ്ങള്‍ മീട്ടും.

മേഘരൂപം പൂണ്ടു
ദേവകളുടെ കണ്ണുകള്‍
നമ്മിലേയ്ക്കെത്തുമ്പോള്‍
നീയെന്നിലൊരുഗാനമായലിയും.

എന്റെ മുറിവുകളില്‍
നിന്റെ മാന്ത്രികക്കുപ്പായം
ഇന്ദ്രജാലം തീര്‍ക്കുമ്പോള്‍
മഴനിറഞ്ഞു പെയ്യും.

ദൂരെയെവിടെയോ
പെണ്ണുപൂക്കുന്ന മണവുമായൊരു-
കാറ്റ് ഉണങ്ങിയ മരത്തെ
പച്ചയണിയിച്ചു കടന്നുപോയി

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam