1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ നേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്‍എച്ച്എസില്‍ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ നേടുന്നു. 24 വയസാണ് പ്രായം. വെളുത്ത നിറം. നാട്ടില്‍ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07455924101, 07838572258

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category