1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ എഞ്ചിനീയറായ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുബായില്‍ എഞ്ചിനീയറായ മലയാളി ഓര്‍ത്തഡോക്ള്‍സ് ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവ് (27 വയസ്സ് , 185 cm ഉയരം ) അനുയോജ്യമായ കല്യാണാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക +971-528395577 , +91-9847680231 , [email protected] gmail.com
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category