1 GBP = 90.60 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെ പൗരത്വം നേടി എന്‍എച്ച്എസ്സില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയും ഒപ്പം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെ പൗരത്വം ഉള്ള ക്‌നാനായ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്‍എച്ച്എസ്സില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയും എംഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആയ യുവതിക്ക് ദൈവഭയമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 00447468510036 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category