1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

സൗത്താംപ്ടണിലെ സിബി മേപ്രത്തിന് അന്‍പതാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്താംപ്ടണിലുള്ള സിബി മേപ്രത്തിന് അന്‍പതാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും... ഒപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീം അംഗമാണ് സിബി മേപ്രത്ത്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam