1 GBP = 91.50 INR                       

BREAKING NEWS

ബിഡിഎസ് കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന നായര്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബിഡിഎസ് കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സുന്ദരിയായ നായര്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് യുകെയിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍സില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു. 23 വയസാണ് പ്രായം. ജാതകവും ബയോഡാറ്റയും വേണം.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക - 07949425194

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category