1 GBP = 91.50 INR                       

BREAKING NEWS

മോളിക്യുലാര്‍ സയന്‍സില്‍ പിജി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഹിന്ദു ഈഴവ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യോടെക്‌നോളജിയില്‍ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മോളിക്യുലാര്‍ സയന്‍സില്‍ പോസ്റ്റ്ഗ്രാജ്യുവേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 24 വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് യുകെയിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍സില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ ഗ്രഹനിലയും ബയോഡേറ്റായും കൂടി ബന്ധപ്പെടുക

ജയദീപ് - 07599687313, [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category