1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

പത്താം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജോമോന്‍ - ടീനാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ത്താം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജോമോന്‍ - ടീനാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍. ആരോഗ്യവും ദൈവാനുഗ്രവും നേടി ഒരുപാടു കാലം ഒരു മിച്ചു ജീവിക്കട്ടേയെന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് വൈഫൈയും കുടുംബവും...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category