1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജാക്കബൈറ്റ് യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

എന്‍എച്ച്എസില്‍ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്‌സായ ജാക്കബൈറ്റ് യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു. 26 വയസ്, 165 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജാക്കബൈറ്റ്, ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07340191371

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category