1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റായി ലണ്ടനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. യുകെയില്‍ ACCA പാസായ പാലാ രൂപതയില്‍ പെട്ട (വയസ്സ് 26) യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ കല്യാണാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക- 07578753772

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category