1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍-ലിസി ദമ്പതികള്‍ക്ക് 27-ാം വിവാഹ വാര്‍ഷിക മംഗളാശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഇന്ന് 27-ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഹാംപ്‌ഷെയറിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍-ലിസി ദമ്പതികള്‍ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീം ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category