1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

കൊച്ചി ലുലു മാളിനും കലക്ട്രേറ്റിനും അടുത്ത് 11 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

കൊച്ചി ലുലു മാളില്‍ നിന്നും 20 മിനുട്ട് യാത്രാ ദൂരവും എറണാകുളം കലക്ട്രേറ്റില്‍ നിന്നും 15 മിനിട്ടു യാത്രാ ദൂരവും മാത്രമുള്ള 11 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്. ചുറ്റുമതിലു നിര്‍മ്മിച്ചിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ ടാര്‍ റോഡാണ്. ശുദ്ധമായ കിണര്‍ വെള്ളവും പിഡബ്ല്യുഡി വാട്ടര്‍ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. സെന്റിന് 5.45 ലക്ഷമാണ് ചോദിക്കുന്ന വില.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
+44 (0) 7525190477, +91 9847952115, [email protected]
 

 

 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category