1 GBP = 88.30 INR                       

BREAKING NEWS

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറായി ബാഗ്ലൂരില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

എം ടെക് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബാഗ്ലൂരില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 28 വയസ്സ്. 176 സെന്റി മീറ്റര്‍ ഉയരം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
ബിജു: 07888802502

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category