1 GBP = 88.30 INR                       

BREAKING NEWS

ന്യൂകാസിലില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവ് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്യൂകാസിലില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍  ക്ലിനിക്കല്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് ആയി (ബാന്‍ഡ് 7) ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 27 വയസുള്ള യുവാവിന് ഉന്നത ജോലിയുള്ള യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. മതം നിര്‍ബന്ധമില്ല. യുകെയില്‍ തന്നെ ജോലിയുള്ള യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 
വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക:07947481376
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category