1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ എഞ്ചിനീയറായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിനു (എഞ്ചിനീയര്‍ 39) അനുയോജ്യരായ സ്നേഹസമ്പന്നയായ യുവതികളില്‍ നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നോ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പുനര്‍ വിവാഹവും പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
Phone/WhatsApp: 07405856413

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category