1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ ടീച്ചിങ് കോഴ്സ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിസ്ത്യന്‍ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചിങ് കോഴ്സ് (മാസ്റ്റേഴ്സ്) ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 23 വയസാണ് പ്രായം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - [email protected]07882554967


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category