1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ചാക്കോയ്ക്ക് ആറാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് ആറാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ചാക്കോയ്ക്ക്പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു. കാര്‍ഡിഫിലെ ഷിജു ചാക്കോ - ജിഫ്‌നി ഷിജു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍.


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam