1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു; മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടനില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യനായ വരനെ തേടുന്നു. 26 വയസ്, 160 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 00919447538592 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category