1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ആയ ക്രിസ്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുബായില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ആയ മലയാളി ക്രിസ്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് (27 വയസ്സ്) വധുവിനെ തേടുന്നു. മെഡിക്കല്‍ / എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും കല്യാണാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - +971528395577

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category