1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍ വിവാഹം: ബി.എസ്.സി നഴ്‌സായി നാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുനര്‍ വിവാഹം: ബി.എസ്.സി നഴ്‌സായി നാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന 42 വയസ്സുള്ള റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07703858549 (uk), [email protected]oo.co.in 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category