1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഇടുക്കി പീരുമേട് പരുന്തുംപാറയില്‍ പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലത്ത് 10 സെന്റ് മുതല്‍ രണ്ട് ഏക്കര്‍ വരെ സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ടുക്കി ജില്ലയില്‍ പീരുമേട് പരുന്തുംപാറയില്‍ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് റോഡ്, വൈദ്യുതി, വെള്ളം - എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 10 സെന്റ് മുതല്‍ 2 ഏക്കര്‍ വരെ സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
0091 -9447252154, 0091- 9447440821, 07941343510

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category