1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

ബ്രിസ്റ്റോള്‍ സെന്റ് വിന്‍സെന്റ്‌സ് ചര്‍ച്ചില്‍ മലയാളം കുര്‍ബ്ബാന ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കും

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബ്രിസ്റ്റോള്‍ സെന്റ് വിന്‍സെന്റ്‌സ് ചര്‍ച്ചില്‍ റോമന്‍ കത്തോലിക്ക ക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള മലയാളം വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 മുതല്‍ നടക്കും.

പള്ളിയുടെ വിലാസം
St.Vincent de Paul Church, Embleton Road, Southmead, Bristol, BS10 6DS
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category