1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജും കറണ്ട് ബില്ലും വീട്ടുവാടകയും എത്രയായാലും ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ വക; വീട്ടുവേലക്കാരന്റെ ശമ്പളം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് അതും സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കില്‍ പെടുത്തി; ബില്‍ പോലും നല്‍കാതെ ഇനി ടൂര്‍ അലവന്‍സ്; വീട്ടിലെ നടത്തിപ്പുകാരനും പരിധിയില്ലാത്ത അലവന്‍സ്; സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ധനം അടിക്കാന്‍ എത്ര കാശുവേണമെങ്കിലും മുടക്കാം; ഓര്‍ഡര്‍ലി പണി എടുപ്പിക്കാന്‍ അഞ്ച് പൊലീസുകാര്‍ ഇനി അവകാശം; ഐഎഎസുകാര്‍ക്കും ഐപിഎസുകാര്‍ക്കും വമ്പന്‍ ലോട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ച് പിണറായി മന്ത്രിസഭ

Britishmalayali
kz´wteJI³

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയത്തെത്തുടര്‍ന്നുള്ള ചെലവുചുരുക്കല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മാത്രം. മന്ത്രിമാര്‍ക്കും ഐഎഎസുകാര്‍ക്കും ഐപിഎസുകാര്‍ക്കും ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നിലനില്‍ക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്., ഐ.എഫ്.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി. യാത്രാ അലവന്‍സും സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇന്ധന അലവന്‍സും വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരന്റെ ശമ്പളവും അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഖജനാവിന് അധിക ബാധ്യത വരുത്തുന്ന തീരുമാനം.

അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസ് ഓഫിസേഴ്‌സ് അലവന്‍സുകള്‍ ധനവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി 2017 ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ പരിഷ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇരിപ്പിടം പോലും നിഷേധിക്കുമ്പോഴാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ താളത്തിന് തുള്ളുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസുകാരെ കൈയിലെടുക്കാനുള്ള പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടപെടല്‍. ഐഎഎസുകാരെ പിണക്കി ഭരണ സത്ംഭനമുണ്ടാക്കാന്‍ പിണറായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനി എല്ലാം നല്ല രീതിയില്‍ പോകണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഐഎഎസുകാരുടേയും ഐപിഎസുകാരുടേയും അലവന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടെ കൂട്ടുന്നത്.

വീടുകളുടെ വൈദ്യുതിച്ചാര്‍ജും വെള്ളക്കരവും പൂര്‍ണമായി സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും. ബില്ലിന്റെ പകുതിത്തുകയാണ് ഇതുവരെ നല്‍കിയിരുന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ താമസസ്ഥലം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ടൂര്‍ അലവന്‍സായി ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് 3000 രൂപമുതല്‍ 12,000 രൂപവരെയായി ഉയര്‍ത്തി. ഇതിന് ബില്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ല. വീട്ടിലെ ഓഫിസ് അറ്റന്‍ഡര്‍ക്ക് പരിധിയില്ലാതെ അലവന്‍സ് നല്‍കാം. നിലവില്‍ ഇത് 3000 രൂപയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് പരിധിയില്ലാതെ ഇന്ധനം വാങ്ങാനും അനുമതിനല്‍കി. 3000 രൂപയോ 50 ലിറ്ററോ ഏതാണോ കൂടുതല്‍ അതാണ് ഇതുവരെ നല്‍കിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ബംബര്‍ ലോട്ടറിയാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസുകാര്‍ക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വീടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മൂന്നു ഹോം ഗാര്‍ഡുകളെയും രണ്ടു സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡുകളെയും അനുവദിക്കും. പഠനത്തിനായി നാലുവര്‍ഷംവരെ അവധിനല്‍കും. മൂന്നു സൗജന്യ സിംകാര്‍ഡുകളും അനുവദിക്കും. തുടക്കക്കാരനായ സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് 56,000 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാനശമ്പളം. ഇതിനൊപ്പം ഡി.എ, ടി.എ. അടക്കമുള്ളവയുമുണ്ട്. കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് 2.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മാസശമ്പളം. ഇത്രയും വലിയ ശമ്പളത്തിനൊപ്പമാണ് വാരിക്കോരി മറ്റ് ആനുകൂല്യവും നല്‍കുന്നത്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category