1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ രജിസ്‌ട്രേഡ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മുസ്ലീം യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ എന്‍ എച്ച്എസ് ആശുപത്രിയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഡ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മുസ്ലീം യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 26 വയസുള്ള യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായി ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍; 07448172116
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category