1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

കെന്റ് ഡോവര്‍ മലയാളി സജി മാത്യുവിന്റെ പിതാവ് നിര്യാതനായി; സംസ്‌കാരം നാളെ വൈകിട്ട് കരുവഞ്ചാല്‍ ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ദേവാലയത്തില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

കെന്റ് ഡോവര്‍ മലയാളിയായ സജി മാത്യുവിന്റെ പിതാവ് കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാത്യു പെണ്ടനത്ത് നിര്യാതനായി. ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്‌കാരം നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് കരുവഞ്ചാല്‍ ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ദേവാലയത്തില്‍ നടക്കും.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category