1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

ആബേലിന് ഇന്ന് പതിനൊന്നാം പിറന്നാള്‍...

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബേലിന് ഇന്ന് പതിനൊന്നാം പിറന്നാള്‍... സ്റ്റോക്ക് ഓണ്‍ ട്രെന്റില്‍ താമസിക്കുന്ന യുക്മ മുന്‍ നേതാവ് വിജി പൈലിയുടെയും ബിന്ദുവിന്റേയും മകന്‍ ആണ് ആബേല്‍. ആശംസകളോടെ... സ്റ്റോക്ക് മലയാളീസ്... 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam