1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

പ്രണയം

Britishmalayali
രശ്മി പ്രകാശ്

ന്റെ പ്രണയം

ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പില്‍
കൊരുത്തിടാനാവില്ല.
നിനക്കും.
പുലരികളില്‍
മിഴിതുറക്കാന്‍
കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന
മങ്ങിയ സൂര്യാംശുവായ്
തൂമഞ്ഞുപോല്‍
നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ പ്രണയം.
ഹൃദയത്തിന്റെ ചുവപ്പില്‍
അക്ഷരങ്ങള്‍ കോര്‍ത്ത്
ഞാനതൊരു ചെമ്പനീര്‍
പൂവിതളില്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍,
നിന്റെ മനസ്സ് കവിതകളായി
മിഴിയോരത്ത്,
പകലിലെന്റെ നിനവായ്
രാവിലെന്റെ കനവായ്
നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു.
ഒരിക്കലും പെയ്തൊഴിയാത്തൊരു
മഴമേഘമായ് ഞാന്‍.
ചൂടാറാത്ത മണ്ണായ് നീയും

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam