1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ കുടുംബത്തിലെ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി യുവതി 25 വയസ്സ് 153 സെമി. ഉയരം ബയോ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ബിരുദവും എന്‍എച്ച്എസില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം ബയോമെഡിക്കല്‍ സയന്റിസ്റ്റായി ജോലിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോള്‍ സ്റ്റെ സെല്‍ റിസേര്‍ച്ച് ആന്റ് റീജറേറ്റീവ് മെഡിസിന്‍ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
07889474941, 07957972259

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category