1 GBP = 87.50 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ എന്‍എച്ച്എസില്‍ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 26 വയസുള്ള ആര്‍ സി യുവാവിന് 5 അടി 6 ഇഞ്ചാണ് ഉയരം. യുകെയില്‍ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്ന യുവതികളില്‍ നിനന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 07455377690

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category