1 GBP = 91.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഇന്ന് 27ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സിബി - സുമാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് 27ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്താംപ്ടണിലുള്ള സിബി-സുമാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കലാ ഹാംപ്‌ഷെയറും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഗ്രെയ്‌സ് മെലോഡിയസ് ഓര്‍ക്കസ്ട്രയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമംഗങ്ങളും.
ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി അവാര്‍ഡ് നൈറ്റ് ചെയര്‍മാനനായും ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്‍ ട്രസ്റ്റിയുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് സിബി മേപ്രത്ത്‌

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam