1 GBP = 86.90 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള യുവതിക്ക് വരനെ വേണം

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപത അംഗമായ ആര്‍സി യുവതി. 168 cm, ഇരുനിറം , സെക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയി NHS ഇല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു . ജോലി ഉള്ളതോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളതോ ആയ ആര്‍സി യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. UK യില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കു മുന്‍ഗണന:07900 037092

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category