1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

കാശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നം എങ്ങനെ തീര്‍ക്കും?

Britishmalayali
സിഎം ചാണ്ടി

കാശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നം എങ്ങനെ തീര്‍ക്കും?

ഇസ്രായേലിന് 'കന്നാര' കൃഷിയ്ക്കു കൊടുക്കാം. കീടങ്ങളെ അവര്‍ തുരത്തിക്കോളും.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category