1 GBP = 86.90 INR                       

BREAKING NEWS

ഖത്തറില്‍ രജിസ്‌ട്രേഡ് നഴ്സായ ആര്‍സി യുവാവിന് യുകെയിലോ, നാട്ടിലോ, ഗള്‍ഫിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ത്തറില്‍ രജിസ്‌ട്രേഡ് നഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് യുകെയിലോ, നാട്ടിലോ, ഗള്‍ഫിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യരായ യുവതികളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍
യുകെ - 07958383102, ഇന്ത്യ - 00919544649291, 00919656363788


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category