1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയില്‍ താമസിക്കുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യനായ വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

സ്‌ട്രേലിയയില്‍ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയില്‍ താമസിക്കുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യനായ വരനെ തേടുന്നു. 26 വയസാണ് പ്രായം. യുകെയില്‍ നിന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്നുമാണ് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ആര്‍ക്കിടെക്ചറില്‍ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഡിഗ്രി എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category