1 GBP = 90.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഈമാസത്തെ ജീസസ് മീല്‍സ് ലെന്റന്‍ ശുശ്രൂഷ 30ന് ശനിയാഴ്ച വിഥിന്‍ഷോ സെന്റ് ആന്റണീസ് ചര്‍ച്ചില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

മാസത്തെ ജീസസ് മീല്‍സ് ലെന്റന്‍ ശുശ്രൂഷ ഈമാസം 30ന് ശനിയാഴ്ച വിഥിന്‍ഷോ സെന്റ് ആന്റണീസ് ചര്‍ച്ചില്‍ നടക്കും. രാവിലെ 9.30നു ശുശ്രൂഷകള്‍ ആരംഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാനയും ലെന്റന്‍ ടോക്കും നടക്കും. എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ശുശ്രൂഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category