1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ 37 വയസുള്ള യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07440101341

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category