1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

നാട്ടില്‍ ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റായ നായര്‍ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

നാട്ടില്‍ ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആയ 22 വയസുള്ള നായര്‍ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ആലക്കോട് ആണ് സ്ഥലം. സാധാരണ കുടുംബം.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
07529468937 (യുകെ ഫോണ്‍ & വാട്‌സാപ്പ്), 9447482175 (കേരളം)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category