1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് എഞ്ചിനീയര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്സ് യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

ദുബായില്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് എഞ്ചിനീയര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്സ് യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 29 വയസ്. 178 സെന്റി മീറ്റര്‍ ഉയരം.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
ഇന്ത്യ മൊബൈല്‍: 0091 9496567927, ദുബായ് മൊബൈല്‍: 00971558270525

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category