1 GBP = 87.50 INR                       

BREAKING NEWS

കുവൈറ്റ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെല്‍ത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കുവൈറ്റ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെല്‍ത്തില്‍ റേഡിയോഗ്രാഫര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് (വയസ് 28) അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
ജോയ് - 07449853329, അഖിലേഷ് - 9659535725749

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category