1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗിനു പഠിക്കുന്ന നായര്‍ യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടനില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗിനു പഠിക്കുന്ന 21 വയസുള്ള നായര്‍ യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു. വെളുത്ത നിറം. അഞ്ചടി ഉയരം. നായര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളിലെ യുവാക്കളെയാണ് തേടുന്നത്. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക-00919625530502

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category