1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

അമേരിക്കയില്‍ യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലില്‍ ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

മേരിക്കയില്‍ യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലില്‍ ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു. ലാറ്റിന്‍ കാത്തോലിക് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടതാണ് യുവതി. 33 വയസ്, 160 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, ബിടെക്, എംബിഎ വിദ്യാഭ്യാസം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
07588320657(UK) or 0471-2743631

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category